PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN

PHƯƠNG THỨC THANH TOáN


   Nhân viên bưu điện thu tiền khi giao hàng: Nhân viên bưu điện tại địa phương sẽ giao hàng đến quý khách tại địa điểm mà quý khách đã ghi ở trên. Trong trường hợp quý khách đi vắng, vui lòng uỷ thác cho người khác nhận hàng và thanh toán tiền thay. Trong một số trường hợp nhân viên bưu điện đến phát mà không có người nhận, nhân viên bưu điện sẽ để lại tin nhắn mời khách hàng đến bưu điện nhận hàng. 

         Ghi chú: Điện thoại cho chúng tôi số: 088.9023.169 nếu bạn cần sự hỗ trợ. 


               Sdrolun.vn chúc tới quý khách hàng sự Vui vẻ - Thành công - Tự tin khi đến Với Chúng tôi !